Dịch vụ

WEBSITE DOANH NGHIÊP

VnTech.top - tư vấn xây dựng website giới thiệu về doanh nghiệp với chi phí 1 lần và dùng mãi mãi, băng thông và lưu trữ nội dung không giới hạn, chứng chỉ ssl miễn phí. Những website mà chúng tôi đã thực hiện: VNMT.vn - Namlang.net - Cungditour.com - Comnieuthanhson.com - - -


WEBLOG & TEMPLATE

VnTech.top - hỗ trợ mua và cài đặt Blogger Template tại các trang bán Template quốc tế và Việt Nam. Đây chỉ là dịch vụ hỗ trợ cơ bản, cài đặt cơ bản việc chính vẫn là việc hỗ trợ mua Template tại các web quốc tế.


DOMAIN (TÊN MIỀN)

Khi bạn đăng ký tiên miền tại VnTech.top sẽ được hỗ trợ cài đặt miễn phí khi cài đặt tên miền cho blogspot (giúp tiên miền sử dụng cho blogger không bị chặn tại Việt Nam).

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)